Een goede start voor een goed bedrijfsrendement

"Een oefening moet zijn als een veldtocht en een veldtocht als een oefening." Dit Romeinse gezegde is het motto van Coating Kennis Transfer als het op opleiden aankomt.

Deze website bevat een toerustingstraject voor middenkader op industriële spuiterijen. Voor middenkader dat maximaal rendement uit de coatinglijn moet halen. En voor directies, die immers maximaal rendement uit de markt moeten halen.
Onder de button Menu staan de blokken waaruit gekozen kan worden. ieder blok heeft drie bijeenkomsten op de spuiterij zelf. Deze bestaan uit een openingslezing met actuele technische en markteconomische ontwikkelingen, een interactieve sessie met de medewerkers om verbeteropties te bedenken, en de 'derde helft' met leidinggevenden om de sessie uit te werken en om te zetten in beleid.
Er wordt per blok gewerkt, waarbij het Bedrijfs Opleidings Plan richtinggevend is voor de meest effectieve startplaats. Dankzij de modulaire opzet staat ieder blok op zichzelf, er kan er bijvoorbeeld ook slechts één gevolgd worden.
Voor VOM-leden (bedrijven) en EGL-leden (personen) gelden kortingsregelingen.
Om voor het Ontwikkelbudget à 1.800 euro in aanmerking te komen die het scholingsfonds voor de metaalsector OOM verstrekt, zie:
Bedrijfsopleidingsplan Opstellen.

Meer dan een "gewone" cursus poedercoaten

Poedercoaten en tóch geld verdienen??? Optimaal Poedercoaten is meer dan een cursus poedercoaten!


Coating Kennis Transfer (CKT, Gouda) heeft een verbetergericht coachingtraject ontwikkeld voor leidinggevenden. De bedrijfsrendementen kunnen verhoogd worden op basis van brainstorms met de medewerkers en recente actualiteiten uit beurzen en congressen. Overleven onder prijsdruk, zonder harder te hoeven werken! Meer dus dan een cursus poedercoaten.

poedercoaching sessie

Foto: Met een variabele plattegrond worden bedrijfsspecifieke oefenvraagstukjes doorgenomen, waarbij
iedere deelnemer zijn/haar eigen 'werkvloervariant' kan uitwerken. Praktijkkennis en datgene wat men in een eerder gevolgde cursus poedercoaten geleerd heeft komen hier ook weeer van pas.

Laatste nieuws: In samenwerking met de Europäische Gesellschaft für Lackiertechnik EGL wordt onderzocht of het seminar 'Lackierkosten richtig rechnen' van de Deutsche Forschungsverein für Oberflächentechnik DFO geïntegreerd kan worden in deze competentiegerichte bedrijfsinterne workshopserie Optimaal Poedercoaten! CKT woonde het pilotseminar van 4 mei 2011 bij in Neuss (D), en werkt nu aan een internationale uitwisseling waar zowel de Duitse als de Nederlandse lakverwerkende industrieën zijn voordeel mee kunnen doen. Tijdelijk wordt Optimaal Poedercoaten niet aangeboden, behalve deels als prijs voor de Jubileumstunt van 1 mei: mail in mei uw felicitatie over 10 jaar CKT en win een kennisbom die in de kantine of presentatieruimte van uw poederlakspuiterij tot ontploffing gebracht wordt!
Dit is de aanpak van Optimaal Poedercoaten, meer dan een "gewone" cursus poedercoaten:

De Eerste Helft:
Een rondje actuele technische ontwikkelingen vanuit beurzen, congressen en vakliteratuur. De hele kantine kan meepraten over wat er wel of niet van toepassing is, en wat je nog weet van een cursus poedercoaten die je eens gevolgd hebt, kan hier mooi van pas komen. UIteraard wordt je kennis opgefrist met nieuwe technische en markteconomische actualiteiten.
De Tweede Helft: discussieronde over welke opties werkelijk haalbaar zijn en wat als eventuele toekomstige wensen achter de hand gehouden kan worden.
De Derde Helft: deze wordt alleen bijgewoond door de leidinggevenden, voor wie dit traject bedoeld is. Er kan nog even nagepraat worden, en er is een oefenopgave die speciaal voor de bedrijfssituatie opgesteld is. Zo gebeurt het 'tussen de oren', en beperkt het traject zich ook hier niet tot eenrichtingsverkeer. Zoals bij een cursus poedercoaten ook zou horen, maar nu staat niet het lesmateriaal maar het bedrijf zelf centraal.

Als uiteindelijke een bepaalde koers uitgezet wordt voor de bedrijfsoptimalisatie, weten de leidinggevenden dat ze op draagvlak kunnenn rekenen: de medewerkers die het uiteindelijk allemaal moeten gaan wáármaken, hebben zelf de ideeën deels aangedragen. Er komt vaak meer uit de groep dan je zou verwachten, en levert zo meer op voor het bedrijf dan de diploma's die voor een cursus poedercoaten gehaald worden.

De Tweede helft kan desgewenst ook met alleen de leidinggevenden gehouden worden, dat hangt af van het zwaartepunt van het traject. Bij Machines en bij Middelen (= coatings, chemie) ligt dat meer bij de actuele technische mogelijkheden, en zal meestal de hele groep nog bij elkaar blijven. Bij Bedrijfsstrategie zal meestal al vanaf de Tweede Helft alleen de kleinere deelnemersgroep erbij zijn.

In de praktijk zullen de "derde helft"-sessies meestal gevolgd worden door 2-5 medewerkers, te denken is dan aan functies als Chef Lakkerij, Hoofd Inkoop, de contactpersoon voor externe opdrachtgevers, een bedrijfsopvolger, of bij kleine bedrijven de directie zelf. Via de openingslezingen en de brainstorms is er ook zat bij te leren voor de ploegleiders en anderen die op niveau 3 moeten functioneren of de ambitie hebben daar naartoe te groeien. Uiteraard zijn alle creatieve en constructief meedenkende medewerkers welkom, ongeacht het functioneringsniveau: 1 (assistent) en 2 (zelfstandig werkend vakman) kunnen ook hun ei kwijt.

De brainstorms hebben juist een bredere bezetting, opdat de "4'tjes" later niet als solisten te werk gaan maar juist competenties ontwikkelen zoals 'draagvlak creëren' en 'draagvlak benutten'. Met recht kan hier gesproken worden van competentiegerichte toerusting, aangezien Kennis (techniek, markt, ...) en Vaardigheden (calculaties, rendementsanalyses, ...) gecombineerd worden met Competenties (eenvoudiger gezegd: Beroepshouding, zoals draagvlak creëren en benutten, motiverend leiderschap, klantgerichtheid, verbetergerichtheid enzovoort).

Deze drietrapsraket vormt de toerusting op Onderwijsniveau 4 (leidinggevend, optimalisatiegericht), waarmee het bedrijf zich versterkt in concurrentiekracht en vernieuwend vermogen.

Voor cursussen poedercoaten wordt doorverwezen naar opleidingscentra en de nationale vakvereniging VOM, die voor de onderwijsniveaus 1-3 lesmateriaal en docenten beschikbaar hebben. Voordeel van een cursus is dat het leidt tot een landelijk erkend diploma. De docenten van de VOM zijn enthousiaste vakmensen die in de meeste gevallen ook dagelijks in de oppervlaktetechniek werkzaam zijn.
Voor losse bijlessen en werkvloertrainingen werkt Coating Kennis Transfer samen met trainers die geselecteerd worden op merkneutraliteit, en die eveneens enthousiaste vakmensen zijn met ervaring in de coatingindustrie.